Gwyneth Jones 11 months ago
parent
commit
dacff6a03a
  1. 2
      readme/zu.action.md

2
readme/zu.action.md

@ -412,7 +412,7 @@ Ngakho-ke sincoma itafula elingenhla kuphela. Akukho okunye.
- Tshela abanye abaseduze kwakho ngobungozi be-Cloudflare.
- [Siza ukuthuthukisa lokhu kugcinwa.](http://crimeflare.eu.org).
- [Siza ukuthuthukisa lokhu kugcinwa.](http://crimeflare.eu.org)
- Kokubili uhlu, izimpikiswano eziphikisana nalo nemininingwane.
- [Bhala futhi wenze esidlangalaleni lapho izinto zingahambi kahle khona nge-Cloudflare (nezinkampani ezifanayo), uqiniseke ukuthi uyasho leli khosombe lapho wenza kanjalo](http://crimeflare.eu.org) :)

Loading…
Cancel
Save