Nate Asp 11 months ago
parent
commit
86dce0b4f7
  1. 2
      readme/xh.action.md

2
readme/xh.action.md

@ -412,7 +412,7 @@ Ke ngoko sicebisa ngaphezulu kwetafile kuphela. Ayikho enye.
- Xelela abanye abakungqongileyo malunga neengozi zeCloudflare.
- [Nceda ukuphucula oku kugcinwa.](http://crimeflare.eu.org).
- [Nceda ukuphucula oku kugcinwa.](http://crimeflare.eu.org)
- Zombini ezi zintlu, iimpikiswano ezichasene nayo kunye neenkcukacha.
- [Uxwebhu kwaye wenze esidlangalaleni apho izinto zihamba gwenxa ngeCloudflare (kunye neenkampani ezifanayo), uqiniseke ngokukhankanya le ndawo yokugcina xa usenza njalo](http://crimeflare.eu.org) :)

Loading…
Cancel
Save